Szkolenia i audyt z cyber-bezpieczeństwa
dla Twojej firmy!

Sprawdź bezpieczeństwo
swojej firmy!

Jak zatrzymać kradzież danych?

Czy wiesz, że żadne oprogramowanie nie jest w stanie zatrzymać phishingu! Tylko Twój pracownik może zidentyfikować zagrożenie. Szkoląc go zwiększasz bezpieczeństwo danych w swojej firmie i ograniczasz kary związane z nieprzestrzeganiem RODO. Wyedukowany pracownik to bezpieczna firma i mniejsza szansa na utratę cennych danych!

PAMIĘTAJ!

Wyedukowany pracownik to bezpieczna firma i mniejsza szansa na utratę cennych danych!

Podczas audytu sprawdzamy odporność przedsiębiorstwa na ataki phishingowe. Próbujemy złapać Twoich pracowników na fałszywe e-maile, które udają phishing. Dzięki temu sprawdzamy ich czujność i identyfikujemy najsłabsze ogniwa.

Czemu szkolenie okKoala jest lepsze od tradycyjnego?

Szkolenie uczy pracowników rozpoznawać wiadomości, które stanowią zagrożenie dla przedsiębiorstwa. Zwiększa to bezpieczeństwo, redukuje ryzyko utraty danych i otrzymania kar finansowych.

  • Nie zakłóca codziennej pracy w firmie
  • Prowadzone jest w formie quizu, dzięki czemu w pełni angażuje skupienie pracownika
  • Sprawdza poziom bezpieczeństwa danych w firmie
  • W ciągu 30 minut uczy identyfikować e-maile phishingowe
  • Identyfikuje pracowników stanowiących największe zagrożenie i od nich rozpoczyna szkolenie
  • Jest dużo tańsze

Główne cechy okKoala

Prosta droga do bezpiecznej firmy

1

Krok 1

Skontaktuj się z koalą

2

Krok 2

Podpisz umowę

3

Krok 3

Skonfiguruj pierwszy audyt

4

Krok 4

Koala sprawdzi i przeszkoli Twoich pracowników

5

Krok 5

Przeglądaj raporty i ciesz się bezpieczeństwem!

Podgląd

Kliknij na miniatury

Logo Nigriv Sp. z o.o.Microsoft oficjalnym partnerem Nigriv